อุดมคติตำรวจ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปราณีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้กำกับการตำรวจภูธรกาบัง


พ.ต.อ.นรินทร์ เชษฐา

ผกก.สภ.กาบัง

093-3734234

พ.ต.ท.ทวี แสงมณี
รอง ผกก.ป.สภ.กาบัง

081-2750780

พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูตร
รอง ผกก.สส.สภ.กาบัง

081-3121553

พ.ต.ท.วิรกิจ แก้วนวลจริง
รอง ผกก.(สอบสวน)

0864895579

 

 

พ.ต.ต.หญิงนินทร์ลดาว ปานยืน

081-599829
สว.อก.สภ.กาบัง


พ.ต.ท.ผดุงศิลป์ แข็งเขตกรณ์

093-6759940
สวป.สภ.กาบัง


พ.ต.ท.สุทัศน์ ทองประสม

087-4777130
สว.สส.สภ.กาบัง

........
สว.(สอบสวน)